การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพุธที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
วาระการเพื่อพิจารณา มีดังนี้
๓.๑  รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง  ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓.๒  การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง จำนวน ๓ ท่าน
๓.๓  การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง จำนวน ๓ ท่าน
๓.๔ การรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ
๓.๕ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการเครื่องปรับอากาศแบบแบกส่วนชนิดแขวน
๓.๖  การพิจารณาขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑  

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 14.54 น. โดย นายกสุวรรณา โล้สมบูรณ์

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2561 เวลา 14.56 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 142 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,613,178 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com