การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๔.๐๐  น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
มีข้อเพื่อพิจารณา ดังนี้
๓.๑  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑
๓.๒  กำหนดสมัยประชุมสมัยแรกและวันเริ่มสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป (ประจำปี ๒๕๖๒)
๓.๓  พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑
๓.๔  พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๑

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2561 เวลา 14.31 น. โดย นายกสุวรรณา โล้สมบูรณ์

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2561 เวลา 14.57 น. โดย คุณ ภาวิต สารสุวรรณ

ผู้เข้าชม 135 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,627,107 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com