หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 


พ.อ.อนุมัติ อินสว่าง
ประธานสภาฯ
 


ร.ต.หญิง กัลยา คงหญ้าคา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง


นายรชต สุทิธิพันธ์
เลขานุการสภาฯ
 
 


นายสมเกียรติ เปรมชะนะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


พ.อ.อ.เสน่ห์ ดีจริง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายนิคม ลิ้มสกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายนิวัฒน์ พลัดพลูผล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


พ.อ.อนุมัติ อินสว่าง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายประเทือง เจริญจันทร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายอัษฎางค์ กันพุ่ม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายนรินทร์ สนอ่วม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6