หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 [ 9 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2563 (11 สิงหาคม 2563) [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกร่าง ครั้งแรก (30 กรกฎาคม 2563) [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2563 (15 พ.ค. 63) [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2-2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 415  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ พิ่มเติม-เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2-2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 331  
 
รายงานการประชุมสนับสนุน ฯ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 173  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมท้องถิ่น เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1-2562 [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 176  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1-2562 [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 134  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามรอบเดือนตุลาคม 2562 [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 156  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2-2563 (14 ก.พ.63) [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1-2563 (11 ก.พ.63) [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 (31 ก.ค. 62) [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 94  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 (14 มิ.ย.62) [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 95  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน อบต.บางกร่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 160  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมท้องถิ่น วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 237  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 285  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 102  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 137  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 141  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 147  
 
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 178  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 205  
 
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 21 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 151  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [ 4 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 125  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน อบต.บางกร่าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 167  
 
รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน อบต.บางกร่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 201  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (๒๗ ก.ย. ๖๑) [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 164  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๒๔ ก.ย. ๖๑) [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 186  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (๑๕ ส.ค. ๖๑) [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 169  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (๑๐ ส.ค. ๖๑) [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 173  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๗ ส.ค. ๖๑) [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 132  
 
รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 148  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง คร้ั้งที่ 4) [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 179  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง คร้ั้งที่ 3) [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 158  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง คร้ั้งที่ 2) [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 172  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง คร้ั้งที่ 1) [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 169  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2561) [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 202  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 139  
 
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3) [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 156  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2) [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 159  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561) [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 210  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง (รอบเดือนเมษายน 2561) [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 207  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [ 20 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 176  
 
รายงานการประชุม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [ 20 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 190  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [ 20 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 165  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [ 20 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 166  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองบางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-446-3434, 02-446-3567, 02-408-8156 โทรสาร : 02-497-6069
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองบางกร่าง
จำนวนผู้เข้าชม 1,942,105 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-9313-357