หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ ทม.บางกร่าง
พัฒนาชุมชน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
สาธารณประโยชน์ ได้มาตรฐานภาคบริการ
เพียบพร้อมที่อยู่อาศัย
นายรชต สุทธิพันธ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบางกร่าง
วัดปราสาท
โบราณสถานที่สำคัญในตำบล
คณะผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลเมืองบางกร่าง
เทศบาลเมืองบางกร่าง
Bangkrang Town Municipality
1
2
3
 
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา [ 1 พ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พ [ 1 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา [ 1 พ.ย. 2562 ]