หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์ อบต.บางกร่าง
พัฒนาชุมชน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
สาธารณประโยชน์ ได้มาตรฐานภาคบริการ
เพียบพร้อมที่อยู่อาศัย
นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
วัดปราสาท
โบราณสถานที่สำคัญในตำบล
คณะผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
Bangkrang Subdistrict Adminnistrative Organization
1
2
3
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน [ 15 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 766 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
การบรรเทาภัยธรรมชาติ (28 ต.ค. 2560)    อ่าน 517  ตอบ 3  
ฝุ่นถนนมากมาย ช่วยแก้ไขปัญหาหน่อยค่ะ (16 ก.พ. 2560)    อ่าน 444  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราะห์ระบายนำ้ที่มีการท่วมขังจากพื้่นที่นา (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 1145  ตอบ 4