ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ การเย็บกระเป๋าผ้า โครงการฝึกอาชีพประเภทการหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเคลือบพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณโรงเรียนวัดบางระโหง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเคียวเซร่า จำนวน 8 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก Kyocera ecosys M5521cdn จำนวน 8 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]ซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง รถดับเพลิง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ รถดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท-9195 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๐๐๔ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเคลือบพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมจอ LED -ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผ่นสะท้อนแสงติดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 4 จุด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ รถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๖๑๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๑๐๐ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๙๗๗ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ท่อยางดูดสิ่งปฏิกูล) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยกู้ชีพตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๑๐๐ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Kyocera TK-5234k) จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]ซื้อจัดซื้อพัสดุเพื่อใข้ในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ รถเฉพาะกิจ (รถตู้พยาบาล) หมายเลขทะเบียน กว ๕๓๓๙ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2562 ]จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากศูนย์ ศอ.ชต.บางกร่าง รพ.สต.บ้านวัดแคใน เชื่อมต่อถนนหลังโรงเรียนวัดแคใน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]จ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายซอยบางกร่าง 63/4 หมู่ที่ 2 [ 12 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาปรับปรุงชุดเครื่องส่งระบบกระจายเสียงไร้สายและซ่อมแซมเครื่องรับสัญญาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศสำหรับการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ วันสำคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๖๗๐ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 5 คัน จำนวน 4 วัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งผูู้สูงอายุ ตำบลบางกร่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองขนดสายสวมเร็ว ขนาด 1.52.5 จำนวน 6 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๗๖๖ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2562 ]จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายซอยบางกร่าง 63/4 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,626,897 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com