หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ พร้อมตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อผ้าสีเหลืองและสีขาว โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สีละ 10 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ห้อง ๒ (โรงเรียนวัดแคใน) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ห้อง 1 (โรงเรียนวัดประชารังสรรค์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านเอื้ออาทรราชพฤกษ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปราสาท สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางระโหง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางกร่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ รถดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท - 9195 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นง - 8808 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน จำนวน 2 วัน ขนาด 50 ที่นั่ง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรตำบลบางกร่าง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคาร อบต.บางกร่างหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างออกแบบรายการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายซอยบางกร่าง 63/4 หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก [ 7 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางกร่าง 35 (ซอยจำนงค์) หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร : 024-463-434
จำนวนผู้เข้าชม 1,646,758 เริ่มนับ 22 ส.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com