หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


 
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนนทบุรี และอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นตำบล 1 ใน 4 ตำบล ของอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี 15 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ตั้งอยู่ เลขที่ 155 หมู่ที่ 9 ข้างซอยวัดบางระโหง ถนนท่าน้ำนนท์ – วัดโบสถ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ของตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี มีขนาดพื้นที่ 6.55 ตารางกิโลเมตร (4,049 ไร่) แบ่งเป็นเนื้อที่ที่ใช้ทำการเกษตร ( 2,000 ไร่) หมู่บ้านจัดสรร (300 ไร่)
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองอ้อมนนท์และตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ คลองบางกอกน้อยและตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  
 


   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ เจ้าพระยาพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง ในฤดูน้ำหลาก มีความสูงต่ำแตกต่างกันบ้าง เล็กน้อยมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่าน เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรมในปัจจุบันพื้นที่ ส่วนใหญ่ ได้จัดสรรเป็นที่พักอาศัย ตั้งเป็นหมู่บ้านจัดสรร
 
       
 
อาชีพหลัก ทำสวนผลไม้ ทำการเกษตร
 
อาชีพรอง ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป